Jó szerencsét!

EOSZÉN Kft.

Cégünk 2012 áprilisában alakult a Bakonyoszlop térségében fellelhető sekélymélységű szénkészlet és az alatta levő bauxitkészlet kitermelése céljából. Bányászati múltúnk egészen a 80-as évek elejéig nyúlik vissza, mikortól is munkatársaink a Bakony északi előterében található bauxit vagyon kitermelésében vettek részt.

Több évtizedes szakmai tapasztalat birtokában indítottuk bányánkat elsősorban a lakossági szénigény, meg a hazai és külföldi bauxitigény kielégítésére. Hazánkban az elmúlt években a lakosság szén igényét főleg importból elégítettek ki. Ezért tűztük ki célul a helyi piacok többségében hazai szénnel való ellátását, importfüggőségünk csökkentését.

Széntermelési kapacitásunk évi 25-30.000 Tonna, amit mélyműveléssel hozunk a felszínre. A keskenyhomlokú-kamrafejtéses bányászat előnye, hogy szénkészletünket „tisztán” tudjuk kitermelni – nem keveredik a meddő kőzettel – így minősége nem romlik a folyamat során.

A kitermelt szenet telephelyünkön 4 frakcióba osztályozzuk, és így kerül értékesítésre.

A MAL felszámolásával a hazai timföldgyártás megszűnt, így a kitermelt bauxitvagyonunk, a kevés hazai felhasználás mellett, inkább külföldi kohó és cementipari felhasználásra kerül.

Lehetőség lenne kalcinált bauxit felhasználásra hazai és külföldi piacon, ami jelentős beruházást igényel. Bauxittermelési kapacitásunk a felvevő piac igényeinek megfelelően évi 20-25000tonna. Keressük a további bauxit felhasználási lehetőségeket hazai is külföldi piacokon.

Rövid távú elképzeléseink közt szerepel egy csomagoló üzem létrehozása, hogy termékeinket a piac igényeinek megfelelő kiszerelésben tudjuk értékesíteni /big-bag és zsákos kiszerelés/.

Fontos kutatási projektünk a cseh NanoTrade s.r.o.-val karöltve a magyarországi eocén barnaszenek relatíve magas kéntartalmának csökkentése, tüzeléstechnikai tulajdonságainak javítása.

Terveink közt szerepel a keletkező szénpor sokoldalúbb felhasználásának megteremtése, úgymint: pelletálás, brikettálás, talajjavítás.

Vállalunk hasonló adottságokkal rendelkező "kis bányák" megnyitásával-, termelési technológiájával-, kereskedelmével kapcsolatos feladatok, projektek lebonyolítását, illetve ezekhez kapcsolódó tanácsadást.

Jó Szerencsét!


                                                                                               Fekete István

                                                                                                   ügyvezető

 

EOSZEN Ltd.

 

Our company was founded in April 2012, in order to extract the coal and below them the bauxite reserves located in the shallow area of Bakonyoszlop.

Our mining history dates back to the early 80s, when our employees took part in exploration and mining of bauxite  deposits located in the northern foreground of Bakony Mountain.

With decades of professional experience we started our mines, to meet the domestic coal demand and to meet the domestic and foreign bauxite demand. In the recent years our country’s population coal needs where satisfied mainly from imported coal. Therefore, we aimed to supply in the majority to local market with domestic coal, to reduce our dependence on imports.

Our underground coal-mining capacity is 25-30000 ton/year Due to our narrow-fronted room and pillar mining technology, we can produce our coal „purely” – the coal is not mixed with vaste material.

We rate our coal production on our depot into 4 fractions, and so is been sold

After MAL liquidation, the domestic alumina production ceased, and the extracted bauxite quantity has been used by few domestic industrial users, more by foreign metallurgical and cement industry users.

There would be an opportunity to utilize calcined bauxite on domestic and foreign market, which require significant investment. Our bauxite production, that meet the needs of  consumer market has a capacity 20-25000ton/year.

We look for additional opportunities, for bauxite use on domestic, as well on foreign markets.

Among the short-term plans is the establishment of a packing plant, for packaging our products suitable for market needs, as big bags and sacks.

We have an important research project together with Czech Nanotrade s.r.o. regarding Hungarian Eocene brown coals, to reduce the relatively high sulfur content, and to improve the combustion properties.

Other plans include also the improvement of more versatile use of the resulting coal powder for, such as: pelleting, briquetting, soil improvement.

We undertake project execution and related counseling for small mines with similar conditions related to opening, production, technology, trade tasks.

 

Good Luck!

                                                                                                                                                                                             István Fekete

                                                                                                   Manager

 

EOSZÉN Kft.

Cégünk 2012 áprilisában alakult a Bakonyoszlop térségében fellelhető sekélymélységű szénkészlet kitermelése céljából. Bányászati múltúnk egészen a 80-as évek elejéig nyúlik vissza, mikortól is munkatársaink a Bakony északi előterében található bauxit vagyon kitermelésében vettek részt. TOVÁBB >

Szén termelés

A Bakonyoszlop III bányatelek nyilvántartott földtani ásványvagyona 323,4 ktonna barnaszén. Éves kitermelésünk 25-30000 Tonna, tehát az elkövetkező 10 évben kívánjuk kitermelni a meglevő szénvagyont. TOVÁBB >