Jó szerencsét!

Bauxit termelés

A Bakonyoszlop III bányatelek XI számú bauxittelepben nyilvántartott földtani ásványvagyona 1376,6kilotonna bauxit. 2016 január 01-én nyilvántartott földtani vagyon 1025,0ktonna. Éves termelési kapacitásunk 20-25000 tonna, de stabil, jelentős igény esetén ezt növelni tudjuk. A MAL felszámolásával a hazai timföldgyártás megszűnt így a jelenlegi termelésünk kis része hazai technológiai felhasználásra kerül, nagyobb része a környező országokban, kohászati, cementipari felhasználásra. Igény mutatkozik kalcinált bauxitra hazai és külföldi piacon is, de kalcináló berendezés hiányában ezeket az igényeket még nem tudjuk kielégíteni.

A bauxit készletünk minősége heterogén, változik területi elhelyezkedéstől függően. A peremi területeken gyengébb, a telep vastagabb középső területén jobb minőségű.

A hagyományos „vörös” ipari felhasználásra alkalmas minőséggel rendelkező és készletbe számított bauxitunk mellett rendelkezünk a bauxit telep és széntelep határzónájába található „szürke” vasszegény, de magasabb kén tartalmú és magas Al2O3 tartalmú bauxittal is.

A telep készletbe számított, vörös bauxitjának átlag minősége:

Al2O3=48.9%, SiO2=5.4%, CaO=0.32%, MgO=0.11%, Fe2O3=21.4%, TiO2=2.4%, OsszS=0.04% IzzV=19.8%.

Konkrét igény esetén, ettől eltérő minőségű bauxitot is tudunk termelni.

A telep szürke kénesebb bauxitjának átlag minősége:

Al2O3=48.7%, SiO2=7.1%, CaO=0.66%, MgO=0.18%, Fe2O3=14.4%, TiO2=2.4%, OsszS=3.1% IzzV=23.8%.

Konkrét igény esetén, ettől eltérő minőségű bauxitot is tudunk termelni.

Termelésünk minőségirányitása a fúrásminták és a termelési minták elemzésén alapul. Így különböző minőségű, vegyi összetételű bauxitokat szelektíven tudunk termelni és szállítani a megrendelőknek. Szállítás történhet ömlesztve vagy zsákolva (big bag) egy adott szemcseméret határ betartásával. Szállítás a megrendelő tehergépkocsijával, vagy igény szerint a velünk szerződésben levő szállítási vállalkozó tehergépkocsijával történhet, rakodógépet mi biztosítjuk.

Érdekel minden bauxitvásárlási igény. Bizalommal forduljon Kapcsolat menüpont alatt található elérhetőségeinkre.


 

BAUXITE PRODUCTION, SALES

 

The Bakonyoszlop III mining area (XI bauxite lens) has a registered geological reserve of 1376.6 kilotonnes of bauxite. At 01 January 2016 the registered geological reserves are 1025,0ktonnes. Our   annual production capacity is 20-25000 tons, but in case of significant, and stable demand we can increase our production capacity.

 

After liquidation of MAL Hungarian alumina production ended, a smal part of our bauxite production is for domestic technology use. The majority of our production intended to the neighboring countries, for metallurgical, cement industrial use. It is an increased demand for calcined bauxite for domestic and foreign markets, but in the absence calcining equipment, these needs can not be met yet.

 

The quality of the bauxite varies according to geographical location. In the marginal areas the quality is weaker, as the bauxite is thicker in the middle area, better is the quality.

 

In addition to traditional "red" bauxite, with quality suitable for industrial use, we have on the border of  bauxite deposit and coal seam a "gray", iron-poor bauxite, with higher sulfur content and high Al2O3 content.

 

The average quality of red bauxite registered reserve is:

 

Al2O3=48.9%, SiO2=5.4%, CaO=0.32%, MgO =0.11%, Fe2O3=21.4%, TiO2=2.4%, All S=0.04% LOI=19.8%.

 

In case of specific needs, we can produce a different grade bauxite as well.

 

Our „gray” bauxite reserve has an average quality as:

 

Al2O3=48.7%, SiO2=7.1%, CaO=0.66%, MgO =0.18%, Fe2O3=14.4%, TiO2=2.4%, All S=3.1% LOI=23.8%.

 

In case of specific needs, we can produce a different grade bauxite as well.

 

Our production quality management is based on the drilling and production sample analysis. Thus, various quality, chemical composition bauxite can be selectively produced and delivered according to customer demand. Delivery may be in bulk or in bags (big bag) in compliance with a given particle size limit. Delivery can be made with the customer trucks, or on demand, can be transported by our subcontractors at buyer site, we provide loaders.

 

We are interested in all type of bauxite buying demand. Feel free to contact us under Contact menu:
EOSZÉN Kft.

Cégünk 2012 áprilisában alakult a Bakonyoszlop térségében fellelhető sekélymélységű szénkészlet kitermelése céljából. Bányászati múltúnk egészen a 80-as évek elejéig nyúlik vissza, mikortól is munkatársaink a Bakony északi előterében található bauxit vagyon kitermelésében vettek részt. TOVÁBB >

Szén termelés

A Bakonyoszlop III bányatelek nyilvántartott földtani ásványvagyona 323,4 ktonna barnaszén. Éves kitermelésünk 25-30000 Tonna, tehát az elkövetkező 10 évben kívánjuk kitermelni a meglevő szénvagyont. TOVÁBB >